lördag 16 mars 2013

Vad vi Socialdemokrater vill!

Vi Socialdemokrater i Vellinge har sedan lång tid kämpat för att systemet med de privata vägföreningarna ska avskaffas. Och mött hårt motstånd från Moderaterna. Jag har förstått skälen från deras sida som baserade på en sorts modern "out-sourcing" - genom att låta medborgarna själva sköta underhåll av vägar och dagvatten-hantering sparar kommunen pengar och kan då hålla lägre kommunalskatt. Paul Krugman har i sin blogg: http://krugman.blogs.nytimes.com/2013/03/15/conservatives-and-sewers/, pekat på en alternativ tolkning av moderaternas hårdnackade motstånd mot kommunalt ansvar för de privata vägföreningarna: att det är en form av socialism. Exemplet han hänvisar till är lösningen av Londons avloppsystem 1848. Läs och begrunda - historien upprepar sig! Jag undrar hur mycket de som köper nybyggda villor i vår kommun känner till vad de riskerar för möjliga framtida kostnader i sina privata vägföreningar!

Läser i Dagens Nyheter en ledare om de nya Folkhemsmoderaterna. Den hänvisar till en kartläggning gjord av tidningen Dagens Samhälle. Enligt den är det "Må bra-Sverige" som röstar på Moderaterna, de som är rikare, friskare och mer välutbildade än befolkningen i övrigt. Nu inser emellertid den nationella Moderatledningen att den måste utöka sitt väljarstöd om den ska kunna fortsätta och regera efter nästa val. Den är då beredd att släppa de flesta av sina gamla principer för att sitta kvar i regeringsställning. Och nu citerar jag: "I gårdagens Aftonbladet krävde till och med en grupp kommunalråd att Moderaterna ska bli ett välfärdsparti och satsa mer på skola, vård och omsorg...genom sin opportunistiska retorik och genom att inte stå upp för sina egna framstegsbejakande ideal, riskerar (moderaterna) att gynna helt andra krafter - dem som ser framtiden som ett hot och drömmer om en konfliktfri och statiskt trygg samhällsgemenskap." Sug på den! På en skala 1-10, tror ni de som gick i demonstrationstågen för en bra sjukvård i Region Skåne tycker  "framtiden är ett hot" och om de "drömmer om en konfliktfri och trygg samhällsgemenskap."?

Vi socialdemokrater tycker att de som gick i demonstrationståget är framstegs-bejakande! Vi tycker att Alliansen i Region Skåne är framstegs-förnekare! Vi tycker att Alliansen i Skåne nedmonterar det som varit ett tryggt och konfliktfritt samhälle! Vi vill ha ett nytt politiskt styre i Skåne på både kommunal och regional nivå, som ger människor tillbaka en fungerande sjukvård och ett solidariskt samhälle! Som socialdemokrat tror jag på det starka samhället som garant för individens frihet, jämlikhet och solidaritet med de som drabbats av sjukdom, arbetslöshet eller på annat sätt är befinner sig utanför samhällets skyddsnät. Och även du som idag har gott om pengar, har arbete och är frisk kommer helt säkert en dag att behöva både sjukvård och samhällets omsorg!


torsdag 7 mars 2013

EURO projektet vid vägs ände

Läser ett inlägg av Paul Krugman i gårdagens blogg. Slutsatsen kan bara bli ett: lägg ner EURO projektet. Vi gräver oss bara djupare ner i en skyttegrav, precis som under 1:a VK!

http://krugman.blogs.nytimes.com/2013/03/06/of-cockroaches-and-commissioners/

<a href="http://www.s-bloggar.se"><img src="http://www.s-bloggar.se/www_s-bloggar_se.gif" border="0"></a>

tisdag 18 december 2012

företagens ledarstilar

Läste i tidningen om att näringslivet är bekymrat över bristen på nya, kreativa ideer för företagen att lansera. Får vi inte fram nya ideer och produkter kommer de stora industriföretagen att dö sotdöden.

Jag är övertygad om att detta är relaterat till den ensidiga användningen av ekonomer i ledningen för företag. Jag anser att ledningen för företag ska innehas av människor med bred humanistisk och samhällsvetenskaplig utbildning, som känner av trender och visioner i samhället, som kan se de stora utvecklingsdragen inför samhällsutvecklingen i framtiden.

Läser företagsdoktorn Ulf av Trolles memoarer "Ett andfått liv". Han beskriver olika ledarstilar inom företag: en jurist som VD är att likna vid en roddbåt utan åror och roder; en ekonom i ledningen är som en roddbåt med både åror och roder; en tekniker i ledningen är som en racerbåt utan roder.

För att fortsätta analogin med mitt eget förslag: en humanist/samhällsvetare i ledningen är som en segelbåt med både segel och roder. Att anlita ekonom och tekniker som hjälpkrafter är som att dessutom ha en hjälpmotor att tillgå. Seglatsen blir både glädjefylld, säker och miljömässigt hållbar!

http://intressant.se/intressant

torsdag 13 december 2012

Våra äldres tänders förfall - tips till dig som anhörig

Som vanligt när det ska diskuteras äldrevården, glöms tandvården bort (http://www.aftonbladet.se/incoming/article15923761.ab). Faktum är att våra äldre som hamnar på vårdboenden för att de inte kan ta hand om sig själva och sina tänder, löper risk att på mycket kort tid rasera sin med stor möda skapade orala hälsa och välbefinnande. Kort tid betyder här allt från 1 år och några få år framåt. Ju fler tänder med protetiska broar och kronor, desto större risk. Och det våra äldre på kort riskerar att möta är trasiga tänder, dålig tuggförmåga, infektioner i tandkött och inne i käkben, och smärta som vi närstående inte alltid kan förstå hos våra dementa äldre.

Här kommer några tips till dig som anhörig:
1. Prata med ansvarig sjuksköterska på vårdboendet. Ta reda på vem som ansvarar för tandvården.
2. Prata med ansvarig tandläkare och tandhygienist. Ta reda på hur rutinerna ser ut för undersökning och förebyggande vård.
3. Kräv minst en årlig undersökning av munnen, helst två gånger per år. Kräv rapportering till dig eller närstående av resultatet tillsammans med en terapiplan.
4. Kräv att vårdpersonal som sköter den dagliga vården har fått tillräcklig information och instruktion för att kunna ge den vårdboende rätt vård. På vilket sätt följer den ansvarige sjuksköterskan upp denna vård?
5. Kräv att tandborstning och mellanrumsrengöring utförs minst två gånger dagligen. Kräv fluorsköljning minst en gång dagligen, oavsett om den vårdboenden kan spotta ut vätskan eller ej - risken för fluorförgiftning är det minsta bekymret! Kräv sköljning med klorhexidin munsköljmedel minst en gång dagligen om den vårdboende kan spotta ut - annars är risken för magproblem stor! Om detta går bra kan dosen ökas till 2-3 dagligen - risken för resistens eller överkänslighetsutveckling är de minsta problemen! Kräv signatur i dagjournalen för dessa åtgärder.
6. Kontrollera själv detta genom att titta i dagjournalen, känn på tandborste och mellanrumsborste varje gång du är på besök om de är fuktiga och används, se efter på munsköljmedelsflaskorna att de används. Och lukta på din anhörigs andedräkt!
7. Ring upp din lokala politiker och uppmana till riktade resurser mot tandvården!

En sista punkt: när man blir vårdboende kan tandvård införas under den allmänna hälso och sjukvårdens avgiftssystem. Tandvården är då vara att anse som ingående i personens sjukdomsbehandling. Vi har idag redan ett sådant system, till exempel i Dalarna: http://www.ltdalarna.se/templates/Base____5803.aspx. Följ anvisningarna där!

http://intressant.se/intressant 

måndag 10 december 2012

Om att vara omedvetet ideologisk

Hörde häromdagen återigen ett ideologiskt uttalande av en affärsekonom i en utfrågning på radion, uttalat som en självklarhet och med en omedvetenhet som är så karakteristiskt för denna yrkesgrupp. Frågan gällde hur de svenska företagen hade resonerat om framtiden med antingen Republikanskt eller Demokratiskt presidentskap i USA. "Det spelade ingen större roll vem som vann", tyckte ekonomen! Ursäkta, men det är precis det som var så viktigt! Obama står för en expansionistisk Keyniansk efterfrågestyrd ekonomi, republikanerna står för en Milton Friedmansk åtstramning för det stora flertalet och lägre taxering av den rikaste 1 procenten. Det kan inte bli större skillnad! Sättet det uttalas på och av intervjuaren inte ifrågasätts, gör uttalandet så mycket lömskare!

Två amerikanska forskare, Eric Uslaner och Mitchell Brown, har uttryckt tänkvärda åsikter om vad som påverkar sammanhållning i ett samhälle: "In a world of haves and have-nots, those at neither end of the economic spectrum have little reason to believe that most people can be trusted... social trust rests on a foundation of economic equality." Detta gäller både högavlönade (region)direktörer och motståndare till integration av flyktingar.!

http://intressant.se/intressant

torsdag 6 december 2012

Sverige är näst sämst i Europa på integration!

Läser om en ny rapport om hur dåliga vi i Sverige är på integration av våra nyanlända invandrare och flyktingar, dvs de som varit här kortare tid än 10 år:
"Det är svårare att få jobb i Sverige än i andra europeiska länder, om man nyligen har invandrat.
Det visar en studie av Ryszard Szulkin, professor i sociologi vid Stockholms Universitet och Institutet för framtidsstudier.
– Den pessimistiska tolkningen är att Sverige är dåligt på integration, säger Szulkin."

Se nedanstående bild, den vänstra procentkolumnen är siffror för kvinnor, den högra för män. Klicka på bilden för större bild.

De huvudsakliga anledningarna till detta är den i Sverige relativt stora invandringen, bristen på okvalificerade arbeten med låga utbildningskrav, och förekomsten av flaskhalsar för de redan utbildade. Slutsatsen är inte då att som Sverigedemokraterna kräva stopp för invandring, utan att kraftfullt se till att dessa grupper snabbt får grundläggande utbildning minst motsvarande gymnasiekompetens och/eller yrkesutbildning på sådan nivå, samt att de redan utbildade snabbt får möjligheter att använda sin reella kompetens. Arbetsförmedlingen har grovt misslyckats med detta!http://intressant.se/intressant

söndag 25 november 2012

Hög arbetslöshet för de sämst utbildade

Läste Lena Melins krönika i dagens AB om att vi behöver mer integration: "http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/lenamellin/article15831393.ab"


Vad som är intressant, och deprimerande, är kommentatorsfältet. Det är översvämmat till 90% av män (unga och gamla) som bara vill skicka hem invandrare, begränsa invandring, slopa det mångkulturella samhället, osv. Kort sagt män som vill backa in i framtiden, vill tillbaka till det gamla pojkrummet där allt var bekant och man visste vad som väntade. Män som inte förstår att framtiden finns hos dem som vill delta i utvecklingen av samhället och välkomna de nya impulserna och den kreativitet som följer på mångkulturella möten. Kort sagt män som står kvar på perrongen och ser tåget åka iväg och inte förstår vad som hänt och varför de inte är med.

Arbetsförmedlingens lokala företrädare i Trelleborg hade för någon månad sedan en intressant dragning för politiker om arbetslöshetsstatistik, se nedan. I bilden över arbetslöshet fördelat över olika grupper ser man att utomeuropeiskt födda har en arbetslöshet på 22%, och de med högst grundskola har 18%. Jag är övertygad om att de har ett samband. Alltså bör satsningen för utrikesfödda ske på utbildning till gymnasiekompetens för att de lättare ska kunna få jobb.


Man kan fråga sig vilken grupp infödda svenskar som har samma profil med dålig utbildning och förankring i det svenska samhället, som invandrarna! Och alltså konkurrerar med andra lågutbildade om de sämst betalda jobben! Den gruppen stavas "SD"!

En annan intressant parallell är den till det republikanska partiets väljarbas i USA. Jag läser Paul Krugman's bok "The conscience of a liberal". Enligt PK drar sig inte republikanska politiker för att spela på människors fördomar och rädslor, ljuga och stjäla (valförättningsproceduren i Florida under de två senaste valen, kriget i Irak och Afghanistan, hantering av statsbudgeten, osv). Republikanska politiker är helt enkelt korrupta och i princip odugliga för allt annat än ideologiskt propagandaarbete. 

PK ser att i USA kommer den befolkningsmässiga utvecklingen att sörja för att det republikanska extrempartiet minskar i betydelse. Anledningen är dels att andelen vita i väljarkåren minskar, dels att de vita blir mindre rasistiska. Men, ju senare polletten trillar ner, desto dyrare blir det. För oss alla.

http://intressant.se/intressant